Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Den 18. august 2006 trådte Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) (også kendt som antidiskriminationsloven) i kraft. Det implementerer fire europæiske antidiskriminationsdirektiver fra årene 2000 til 2004 i tysk lov.

Formålet med AGG er at forebygge eller fjerne forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse, køn, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel identitet (afsnit 1 i AGG). AGG regulerer krav og retlige konsekvenser ved diskrimination både for arbejdslivet og for civilretten.

Efter lovens ikrafttræden 2006 blev Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS (Forbundsantidiskriminationskontor)) oprettet. Dette er en uafhængig kontaktsted for mennesker, der er berørt af diskrimination. ADS og dens opgaver er fastlagt i denne antidiskriminationslov og svarer til EU’s ligebehandlingsdirektiver. Enhver kan henvende sig til ADS og få rådgivning, hvis han/hun f.eks. er blevet diskrimineret og har brug for hjælp.

ADS har en rådgivende bestyrelse med repræsentanter fra sociale grupper og organisationer samt eksperter, med spørgsmål relateret til diskrimination. Dens opgave er at rådgive ADS om fremlæggelse af rapporter og anbefalinger til den tyske forbundsdag og kan fremsætte egne forslag til disse samt til videnskabelige undersøgelser. Bl.a. blev Romani Rose, formand for Zentralrats Deutscher Sinti und Roma (Centralrådet for Sinti og Roma), udnævnt som medlem. Han bliver repræsenteret af Gösta Nissen, leder af mindretalssekretariatet for de fire autoktone nationale minoriteter og etniske grupper i Tyskland.

Det er en vigtig opgave for alle aktører at udbrede og synliggøre den generelle ligebehandlingslov og formidle viden om det føderale antidiskriminationsagenturs arbejde (ADS). Forskelsbehandling af de fire nationale mindretal i Tyskland, en af omdrejningspunkterne for mindretalssekretariatets arbejde.

flere oplysninger: