Mindretals specifikke regler i de tyske delstater

I tysk og europæisk lovgivning findes der mindretalsspecifikke bestemmelser og foranstaltninger. I Tyskland er delstaternes forfatninger mere imødekommende i forhold til mindretal end grundloven.

Det danske mindretal i Sydslesvig

Det danske mindretal er beskyttet af Slesvig-Holstens forfatning. Desuden er de specifikt beskyttet af Bonn-København-erklæringerne. I 1955 udarbejdede Tyskland og Danmark regeringserklæringer: Tyskland anerkendte det danske mindretal, der boede i Tyskland, og samtidig anerkendte Danmark det tyske mindretal, der boede på dansk territorium, anerkendt som sådan. Erklæringerne anerkender friheden til at bekende sig eller ikke bekende sig til et mindretal (bekendelsesfrihed). Alle borgeres lighed er bekræftet. Begge lande blev i en tillægserklæring enige om økonomisk støtte til de respektive mindretal i den dansk-tyske grænseregion.

Slesvig-Holstens delstatsvalglov indeholder privilegier for det danske mindretals partier, der svarer til den føderale valglov. Det betyder, at SSW skal ikke opnå mindst 5 procent af andenstemmerne i Slesvig-Holsten, eller vinde mindst 3 valgkreds, for at blive repræsenteret i landdagen. Det er fordi, at i 1955 afgav Danmark og Tyskland Bonn-København-erklæringerne, der skulle sikre mindretallenes rettigheder på begge sider af grænsen. I denne forbindelse blev SSW fritaget for spærregrænsen.


Det frisiske mindretal

Det frisiske mindretal bliver udtrykkeligt beskyttet i Slesvig-Holstens delstatsforfatning. I 2004 vedtog delstatsparlamentet i Slesvig-Holsten også den såkaldte frisiske lov for at fremme og beskytte frisisk.

Det anerkender de frisiske sprogformer og deres frie brug og garanterer frisernes individuelle rettigheder, såsom brugen af frisisk over for myndigheder eller brugen af tosprogede stednavneskilte.


Sorberne fra Lausitz


Sinti og roma

Med ændringen af delstaten Slesvig-Holstens forfatning i november 2012 fik de tyske sinti og romaer for første gang udtrykkelig beskyttelse i en forbundsstat.

I november 2013 underskrev ministerpræsidenten i Baden-Württemberg og formanden for delstatsforeningen for tyske sinti og romaer en statstraktat.  Den indeholder en klar forpligtelse til at anerkende sintierne og romaerne i Baden-Württemberg og fastsætter bindende støtte til mindretallet.

Der findes yderligere offentligretlige kontrakter/rammeaftaler mellem de respektive delstatsregeringer og delstatsforeningerne for tyske sinti og romaer i Rheinland-Pfalz, Hessen og Bremen. En tilsvarende “fælleserklæring” findes for Bayern, hvor der i øjeblikket forhandles om en statstraktat på grundlag af en landdagsbeslutning.