OSCE – Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa

Stillingen som Højkommissær for Nationale Mindretal blev oprettet ved OSCE i  1992. Dens opgave er især at erkende opblussende etniske konflikter på et tidligt tidspunkt og at træffe forebyggende foranstaltninger for at forhindre konflikter. OSCE har endnu ikke udarbejdet juridiske dokumenter, vedrørende beskyttelsen af mindretal. Siden 1996 er medlemslandene dog blevet enige, om en række anbefalinger til beskyttelsen mindretal.

  Siden 2017 er Lamberto Zannier (Italien) Højkommissær for nationale mindretal.

Ud over højkommissæren for nationale mindretal er kontoret for demokratiske institutioner og menneskerettigheder (BDIMR), som den centrale institution inden for den “menneskelige dimension”, findes der OSCE’s feltmissioner for mindretalsrettigheder, som er af betydning. BDIMR foretager især valgobservationer, i forbindelse med minoriteters deltagelse. Desuden har kontoret oprettet et kontaktpunkt for sinti og roma, for at gøre dem opmærksomme på bl.a. stemmeret.