Formidling og rådgivning

Mindretalssekretariatet betragter det som et vigtigt arbejde at informere og rådgive elever, lærere, studerende og andre interesserede grupper om de fire autoktone mindretal og deres udfordringer i Tyskland og Europa.

Vores tilbud er ikke kun rettet mod medlemmer af nationale mindretal, men mod alle interesserede parter. I regioner, hvor der bor mindretal, bør eleverne især lære dem at kende og lære mere om deres situation i en national og europæisk sammenhæng.

Her kan man f.eks. diskutere spørgsmål om oprindelige nationale mindretal og mindretalspolitik i Tyskland. Skoleklasser, studerende og andre interesserede kan få mere at vide om de enkelte mindretals liv, kultur og sprog eller finde ud af, hvilken merværdi de nationale mindretal har for Tyskland, og hvilke fordele naturlig tosprogethed giver. Der kan også formidles væsentlig kendskab om det elementære grundlag for beskyttelsen af mindretal.

Emnerne nævnt nedenfor kan f.eks. behandles gennem en præsentation, et foredrag eller en diskussion.

Mulige fokuspunkter

 1. De nationale mindretal i Tyskland: det danske mindretal, den frisiske etniske gruppe, sorberne fra Lausitz, de tyske sintier og romaer
 2. Aktuelle prioriteter for de fire autoktone nationale mindretal i Tyskland
 3. Mindretallene fra Tyskland er ikke alene – om andre mindretal fra Europa
 4. Mindretalspolitik i Tyskland med/uden fokus på et af de fire mindretal
 5. Hvordan er de autoktone mindretal i Europa organiseret?
 6. Naturlig to- og flersprogethed i Europa – hvilke fordele har det?

Konkrete eksempler

 1. Hvordan er de mindretal organiseret i Europa?
 2. Hvordan er de mindretal organiseret i Europa?
 3. Hvorfor findes der autoktone nationale mindretal? Hvad betyder det at være en del af et mindretal?
 4. Valg og valgkampagner – Hvad kan vi gøre for at få vores problemer og ønsker hørt?
 5. Organisationsformer og -strukturer:
  • Mindretalsunionen/Føderalistiske Union af Europæiske Folkegrupper (FUEN) og Youth of European Nationalities (YEN)
  • Europa-Kommissionen og Europarådet set fra mindretallenes perspektiv
  • Mindretalsrådet og mindretalssekretariatet for de fire oprindelige nationale mindretal og folkegrupper i Tyskland
  • Den tyske Forbundsdag og de nationale mindretal
  • Mindretallenes interesseorganisationer: Sydslesvigsk Forening (SSF), Südschleswigscher Wählerverband (SSW), Domowina – Bund Lausitzer Sorben, Centralrådet for de tyske sinti og roma, Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nord
  • Mindretalspolitikken i Slesvig-Holsten/Sachsen/Brandenburg til eksempel

Informationsmateriale til download

på dansk: De autoktone nationale Mindretal og Folkegrupper i Tyskland

på tysk: Die autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen in Deutschland

på sorbisk: Awtochtone narodne mjeńšiny a ludowe kupki w Nimskej

på engelsk: The autochthonous national minorities in Germany