Aktuelle hovedfokus

Vores vigtigste fokus ved at repræsentere de fire anerkendte mindretals interesser er: Sikring af kontinuerlig politisk repræsentation og implementering af gældende forpligtelser, til at beskytte mindretal i Tyskland. Et aktivt informations- og PR-arbejde bør sensibilisere folk over for minoriteternes bekymringer. Aktuelle fokuspunkter for minoritetsarbejde kan findes her.

 

Den generelle interessevaretagelse for de fire anerkendte mindretal, den løbende politiske repræsentation, informations- og PR-arbejdet er nogle af de aktuelle fokuspunkter, som Mindretalsrådet og Mindretalssekretariatet beskæftiger sig med.

Disse indbefatter blandt andet:

  • en forankring af beskyttelsen af nationale mindretal i grundloven
  • landsdækkende undervisning om de nationale mindretal i læseplaner på skoler for almen uddannelse
  • ændring af loven om retsvæsenet §184 GVG under hensyntagen til mindretalssprogene og det regionale sprog plattysk
  • en mindretalsvenlig ændring af navneloven
  • indførelsen af en ret til sagsanlæg for mindretalsforeninger
  • en landsdækkende strategisk ramme for bekæmpelse af antiziganisme
  • implementeringen af det europæiske borgerinitiativ Minority SafePack
  • den landsdækkende præsentation af den interaktive vandreudstilling „Was heißt hier Minderheit?“

Fokuspunkter i detaljer