MINORITY SAFEPACK INITIATIVE (MSPI)

Du er ikke alene. En million underskrifter for europæisk mangfoldighed.

Der er omkring 50 millioner mennesker i EU, som tilhører et nationalt eller sprogligt mindretal. Alene i EU er der over 60 regionale sprog eller mindretalssprog ud over de 24 officielle sprog: Europas bedst bevarede hemmelighed!

Disse mindretal yder et værdifuldt bidrag til Europas sproglige og kulturelle mangfoldighed. Sammen med andre europæere ønsker de at være med til at forme EU’s fremtid; en fremtid, hvor der ikke kun tages hensyn til officielle nationale sprog og dominerende kulturer, men også til oprindelige mindretal. For at bevare deres identitet har minoriteter brug for beskyttelse og støtte. Det er det, vi ønsker at opnå med Minority SafePack initiativet.

Mindretal er en berigelse for Europa!

Nationale mindretals eller sproglige mindretals rettigheder bliver ikke altid respekteret. I mange tilfælde er deres sprog og kultur truet. Disse samfund ønsker at leve et liv, hvor de får mulighed for at udleve deres egne traditioner. Hvis vi ønsker at bevare Europas mangfoldighed, er det på tide også at anerkende og fremme mindretallenes værdier.

Minority SafePack Initiative har på ingen måde til formål at tage noget fra majoritetssamfundet eller fra Europa. Formålet er blot at bidrage til den sproglige og kulturelle mangfoldighed.

De organisationer, der er repræsenteret i Minoritetsrådet, er medlemmer af Føderalistiske Union af Europæiske Folkegrupper (FUEN) . Sammen med de mere end 90 FUEN-medlemsorganisationer har de lanceret dette europæiske borgerinitiativ. Projektet er den mest betydningsfulde solidaritetsaktion blandt minoriteter i Europa i de seneste årtier.

Minority SafePack er udarbejdet af et team af eksperter. Den indeholder en række foranstaltninger og konkrete retsakter til fremme og beskyttelse af europæiske mindretal og regionale sprog og mindretalssprog. Det omfatter strategier for regionale sprog og mindretalssprog, uddannelse og kultur, regionalpolitik, deltagelse, ligestilling, audiovisuelle medietjenester og andet medieindhold samt regional (statslig) finansiering.

Mindretallene har indsamlet mere end 1,2 millioner underskrifter for mangfoldighed i Europa i en hidtil uset solidaritetsaktion mellem marts 2017 og marts 2018. Den 15. oktober 2020 udtrykte et overvældende flertal af MEP’erne deres støtte til kravene i Minority SafePack Initiative under høringen i Europa-Parlamentet. Den 17. december 2020 vedtog et stort flertal i Europa-Parlamentet – med 524 stemmer ud af 694 – en resolution til støtte for initiativet. Det gør MSPI til det første europæiske borgerinitiativ, der har givet anledning til en plenardebat og en resolution vedtaget af Europa-Parlamentet. Den positive udvikling bekræftede, at vi sammen har formået at vise beslutningstagerne i Bruxelles og i de europæiske lande: Vi er her, vi er mange, og vi vil gerne være med til at forme og bestemme.

Afvisning fra EU-Kommissionen

Men tilbageslaget fulgte kort tid efter: Den 14. januar 2021 besluttede Europa-Kommissionen at ignorere stemmerne fra mere end en million europæiske borgere og Europa-Parlamentet. EU-Kommissionen ønskede ikke at indføre en juridisk ramme. Som skulle have været skabt, til at beskytte nationale og sproglige mindretal.

Mindretalsrådet for de fire autoktone nationale mindretal og etniske grupper reagerede med manglende forståelse og kritik på Europa-Kommissionens beslutning (se Stellungnahme vom 29.01.2021). Minoritetsrådet kræver et klart signal fra forbundspolitikerne til Kommissionen om at revidere sin beslutning mod MSPI.

Det er positivt at bemærke, at den nye tyske regering forsøger at implementere punkterne i MSPI. Dette blev fastslået i koalitionsaftalen. I Tyskland skal projekter til bevarelse og fremme af mindretal udbygges og vedligeholdes. Det vil vise sig, om dette initiativ kan give ny fremdrift til den længe ventede forankring af mindretalsbeskyttelse i EU-lovgivningen.

Til initiativets hjemmeside: www.minority-safepack.eu

Arkiv: