Vandreudstlling:

“Was heißt hier Minderheit? - Danskere ∙ Frisere ∙ Sorbere/Vendere ∙ Tyske Sinti og Roma ∙ Den plattysktalende folkegruppe.

Imagefilm til udstillingen:

En video af den formelle åbning i Forbundsdagen den 17. marts 2022:

Vandreudstillingen om de fire oprindelige nationale mindretal og den plattysktalende folkegruppe: “Hvad betyder mindretal egentlig her?” – Danskere ∙ Frisere ∙ Sorbere/Vendere ∙ Tyske Sinti og Roma ∙ Den plattysktalende folkegruppe”.

Den sproglige og kulturelle mangfoldighed i Tyskland, de nationale mindretals historie og rolle samt talegruppen plattysk er lidet kendt i Tyskland, hvis ikke en velbevaret hemmelighed. Hvert enkelt nationalt mindretal præsenterer sig selv eller enkelte fokuspunkter i deres arbejde på forskellige måder. Men der har endnu ikke været en fælles repræsentation på føderalt niveau af de fire nationale mindretal og gruppen af plattysktalende.

Fra 2019 kan et mangeårigt fælles projekt nu blive til virkelighed: en fælles vandreudstilling! Målet er at præsentere det danske mindretal, den frisiske etniske gruppe, sorberne/venderne og de tyske sinti og roma med hensyn til deres historie, kultur og sprog, også med hensyn til den plattyske folkegruppe. Udstillingens hjemmeside giver interresante oplysninger, om de udstillede gendstænde, de repræsenterede grupper, hvor udstllingen skal rejse hen og meget mere.

Vandreudstillingen blev åbnet i den tyske forbundsdag i marts 2022 og skal efter planen turnere rundt i alle 16 delstater inden 2027.

Vandreudstillingen blev udviklet i regi af Mindretalsrådet og Bunnsraat för Nedderdüütsch.

Projektledelse:
Judit Šołćina/Judith Scholze

Projektledelse:
Johanna Panse, Veronika Bjarsch

Kuration:
Dr. Robert Lorenc

Udstillingsteamet blev bistået af et ekspertudvalg bestående af repræsentanter for de fire oprindelige nationale mindretal og etniske grupper samt den plattyske sproggruppe.

Ekspertpanel og rådgivende institutioner:
Jan Raatzsch | Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma Heidelberg | www.dokuzentrum.sintiundroma.de

Christiane Ehlers | Niederdeutschsekretariat Hamburg | www.niederdeutschsekretariat.de

Christoph Schmidt | Nordfriisk Instituut Bräist/Bredstedt | www.nordfriiskinstituut.eu

Grietje Kammler und Bernd Grünefeld | Ostfriesische Landschaft, Plattdüütskbüro Auerk/Aurich | www.ostfriesischelandschaft.de

Johanna Evers und Karl-Peter Schramm | Seelter Buund Seelterlound/Saterland | www.saterland.de

Christina Bogusz | Serbski muzej/Sorbisches Museum Budyšin/Bautzen | www.sorbisches-museum.de

Martina Noack und Steffen Krestin | Städtische Sammlungen, Serbski muzej/Wendisches/Museum Chóśebuz/Cottbus | www.wendisches-museum.de

Tine Andresen | Sydslesvigsk Forening Flensborg/Flensburg | www.syfo.de

Die Erarbeitung einer gemeinsamen interaktiven Wanderausstellung wird aufgrund eines Bundestagsbeschlusses durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat gefördert/ Udviklingen af en fælles interaktiv vandreudstilling er finansieret af det tyske indenrigsministerium på baggrund af en beslutning i Forbundsdagen.