tysk sinti & roma
> Yderligere oplysninger
sorber & vendere
> Yderligere oplysninger
saterfriserne
> Yderligere oplysninger
det danske mindretal
> Yderligere oplysninger

Hvilke minoriteter?

Fire anerkendte autoktone nationale mindretal og etniske befolkningsgrupper lever i Tyskland: det danske mindretal, det frisiske mindretal, de tyske sinti og roma og sorber/vendere. Minoritetsrådet og mindretalssekretariatet repræsenterer disse fire minoriteters fælles interesser over for politik og offentligheden.
Autoktone, nationale mindretal og etniske grupper skelnes fra indvandrere (også kaldet allochtone/nye mindretal), der ikke traditionelt kommer fra Tyskland.

Videobeitrag

Afspil video