Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nord e. V. ogSeelter Buund

Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nord e. V.

Paraplyorganisationen for nordfrisernes foreninger og organisationer i Nordfrisland og Helgoland er Frasche Rädj/Friserrådets Sektion Nord. Dets daglige arbejde består i at fungere som kontakt og koordineringspartner for nordfrisere fælles interesser udadtil. Medlemmerne af Friserrådet er sammensat af foreningernes valgte repræsentanter. Dets daglige arbejde består i at fungere som kontakt og koordineringspartner for nordfrisere fælles interesser udadtil. Medlemmerne af Friserrådet er sammensat af foreningernes valgte repræsentanter.

Friserrådets sæde er i Bräist/Bredsted i Nordfrislands amt, Slesvig-Holsten. Frasche Rädj har i alt fire hovedopgave-områder:

  • organisation og indhold,
  • samarbejde indenfor det Interfrisiske Råd og omkring årsmøderne,
  • kontakt og samarbejde med myndigheder og organisationer indenfor de tyske delstater, forbundsrepublikken Tyskland og Europa
  • repræsentationsopgaver

Til Frasche Rädjs hjemmeside
Mere om friserne

Rådets repræsentant i Mindretalsrådet er Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nords forkvinde, Ilse Johanna Christiansen foruden hendes suppleant Heinrich Bahnsen.

De frisiske medlemmer af Mindretalsrådet

Ilse Johanna Christiansen (*1954)

Forkvinde for Frasche Rädj / Friserrådet Sektion Nord
• født og opvokset i Nordfrisland
• psykolog
• app. psykoterapeut ansat på en specialklinik
•selvstændig, bl.a. i en handicapinstitution

Socialt engagement:
• partiformand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) i Bredsted kommune
• næstformand for Friisk Foriining
• siden 2013 forkvinde for Frasche Rädj/Friserrådet Sektion Nord
• siden 2015 viceborgermester for byen Bredsted

Seelter Buund

Det nuværende Seelter Buund blev grundlagt i 1972. Tidligere fandtes der allerede en hjemstavnsforening, grundlagt i 1952, “Heimatverein Seelter Buund”, der dog kun eksisterede i 10 år.

Seelter Buund er hjemstavnsforeningen for Saterlandet; dens hovedopgave er opretholdelsen af det saterfrisiske sprog og Saterlandets skikke og kultur. Kilden til arbejdsglæden i Seelter Buund er dens tilknytning til hjemstavnen med dennes historie og landskab. Seelter Buund er via sine repræsentanter tæt knyttet til EBLUL Tyskland, det tyske Mindretalsråd og via FUEN også med mange andre europæiske mindretal.

Til Seelter Buund hjemmeside
Mere om friserne

Frisernes repræsentant i Mindretalsrådet er Karl-Peter Schramm.

De frisiske medlemmer af Mindretalsrådet

Karl-Peter Schramm (*1948)

Bestyrelsesmedlem i Seelter Buund
• saterfrise fra Niedersachsen
•forhenv. speciallærer

Erhvervskarriere:
•    1964-1966 handelsskole
•    1966-1971 lærling og forberedelsestjeneste AOK Oldenburg
•    1971 administrationseksamen
•    1971 Ikke-akademisk eksamen ved Bremen Universitet
•    1971-1974 læst til pædagog ved Carl-von Ossietzky Universitet i Oldenburg
•    1977-1979 læst til specialpædagog med speciale i handicappædagogik
•    1975-1990 lærer ved specialskolen i Barßel
•    siden 1990 pensionist

Socialt engagement:
•    medlem af SPD siden 1970
•    medlem af kommunalrådet Saterland siden 1986
•    medlem af diverse faglige udvalg, f.eks. administrationsudvalget og formand for SPDs fagudvalg for brandvæsenet
•    siden 1995 aktiv i hjemstavnsforeningen Heimatverein; bestyrelsesmedlem af Seelter Buund
•    siden 1998 formand for det Europæiske Bureau for Sprogmindretal (EBLUL Tyskland)
•    siden 2004 udvalgsmedlem for den frisiske folkegruppe
•    siden 2005 medlem af Tysklands Mindretalsråd

Videnskabelig repræsentant for saterfrisisk

Siden 2020 er Henk Wolf videnskabelig repræsentant for saterfrisisk i Oldenburgische Landschaft med kontor på rådhuset i Ramsloh/Roomelse. Han stammer fra Frisland i Holland og er den første fuldtidsansatte sprogmedarbejder i kommunen Saterland/Seelterlound i distriktet Cloppenburg. Yderligere oplysninger om den videnskabelige kommissær for saterfrisisk: www.seeltersk.de og www.saterland.de.