Minoritetspolitiske organer og udvalg

De autoktone mindretal i Tyskland er repræsenteret i forskellige politiske organer på føderalt niveau.

Grundlaget for de nationale mindretals politiske deltagelse på føderalt niveau er fastlagt. Minoritetsrådet opfordrer til at udvide dette. De fleste medlemmer af Forbundsdagen er ikke opmærksomme på mindretallenes bekymringer , derfor tages de ikke i betragtning ved politiske beslutninger. Disse berører en bred vifte af politiske områder, herunder sikkerhedspolitik, mediepolitik, uddannelsespolitik, flygtningepolitik, økonomisk politik, miljøpolitik, infrastruktur og udviklingspolitik samt europæisk politik.

Vi står over for den fælles udfordring at finde effektive måder at kommunikere på, så mindretallenes bekymringer bliver endnu bedre indarbejdet og taget i betragtning i beslutningsprocesserne i de føderale og delstatslige parlamenter.

Lederen af minoritetssekretariatet er medlem af “Antidiskriminierungsstelle des Bundes” (ADS) (det rådgivende udvalg for det føderale bureau for antidiskrimination). På europæisk plan er der et intensivt samarbejde med Federal Union of European Nationalities (FUEN), den største paraplyorganisation for autoktone, nationale mindretal/etniske grupper i Europa, med mindretalssekretariatet samt de repræsenterede mindretalsorganisationer og talsmandsgruppen.

Forbundsregeringens kommissær for Aussiedler-spørgsmål og nationale mindretal

Grundlaget for politisk deltagelse erminoritetsrådet med sit mindretalssekretariat i Berlin. Ydermere er der kontoret for emigranter og nationale mindretal, som er baseret i det føderale indenrigsministerium.

Kontoret for den føderale regerings kommissær for emigranter- blev oprettet i 1988 og tilknyttet det føderale indenrigsministerium. I 2002 blev kontoret suppleret med mandatet for nationale mindretal. Natalie Pawlik har haft dette mandat siden 14. april 2022.

Mere information om kommissæren

Rådgivende udvalg

Beratende Ausschüsse (rådgivende udvalg) for spørgsmål vedrørende det danske mindretal, den frisiske etniske gruppe, det sorbiske folk, de tyske sinti og romaer samt den plattysktalende gruppe sikrer kontakten med forbundsregeringen og den tyske forbundsdag for de respektive mindretal og det regionale sprog plattysk. Fokus er på de forskellige mindretals specifikke udfordringer

Alle fem udvalg ledes af forbundsregeringens kommissær for emigranter og de nationale mindretal. Mindretalssekretariatet er repræsenteret i alle rådgivende udvalg som fast gæst. Desuden er udvalgene sammensat i overensstemmelse med de respektive forretningsordener.

Det rådgivende udvalg for spørgsmål vedrørende af det danske mindretal

Det rådgivende udvalg har til opgave at forhandle alle spørgsmål om føderal indenrigspolitik, der vedrører den danske etniske gruppe.

Medlemmerne er forbundsindenrigsministeren og en statssekretær fra forbundsindenrigsministeriet, to medlemmer afaf de parlamentariske grupper i den tyske Forbundsdag, tre medlemmer af det danske mindretal i Tyskland og som repræsentant for delstaten Slesvig-Holsten, mindretalsrepræsentant.

Medlemmer

af udvalget

Suppleanter

SPD

indrapporterer ikke nogen stedfortrædere


CDU/CSU

Dr. Johann David Wadepuhl
johann.wadepuhl@bundestag.de


Gero Storjohann
gero.storjohann@bundestag.de

Bündnis 90/Die Grünen

AfD

ingen stedfortræder

Die Linke

Cornelia Möhring cornelia.moehring@bundestag.de

Dr. Gesine Lötzsch
gesine.loetzsch@bundestag.de

indrapporterer ikke nogen stedfortrædere

Beratender Ausschuss für Fragen der friesischen Volksgruppe

Det rådgivende udvalg har til opgave at diskutere alle spørgsmål af føderal indenrigspolitik vedrørende den frisiske etniske gruppe.

Udvalget består af en repræsentant fra Frasche Rädj – Friesenrat Sektion Nord e.V., Friisk Foriining, Nordfriesischer Verein, Seelter Bund og direktøren for Nordfriisk Instituuts, samt repræsentanter fra det tyske indenrigsministerium og regeringerne i Niedersachsen og Slesvig-Holsten. Medlemmer af den tyske forbundsdag og repræsentanter for andre forbundsministerier kan inviteres til møderne.

Fraktion

Medlemmer

Stedfortrædere

CDU/CSU

Bündnis 90/Die Grünen

FDP

Dr. Gero Hocker gero.hocker@bundestag.de

AfD

Die Linke

Dr. Gesine Lötzsch gesine.loetzsch@bundestag.de

Cornelia Möhring
cornelia.moehring@bundestag.de

Beratender Ausschuss für Fragen des sorbischen Volkes

Det rådgivende udvalg har til opgave at diskutere alle spørgsmål af føderal indenrigspolitik, der berører det sorbiske folk.

Udvalget består af tre medlemmer af det sorbiske folk udpeget af Domowina og en repræsentant for fonden for det sorbiske folk, samt repræsentanter for det føderale indenrigsministerium og regeringerne i Brandenburg og Sachsen. Medlemmer af den tyske forbundsdag og repræsentanter for andre forbundsministerier kan inviteres til møderne.

Medlemmer

af udvalget

Suppleanter

CDU/CSU

Dr. Christiane Schenderlein christiane.schenderlein@bundestag.de

Bündnis 90/Die Grünen

Merle Spellerberg merle.spellerberg@bundestag.de

Kassem Taher Saleh
kassem.tahersaleh@bundestag.de

FDP

Die Linke

Beratender Ausschuss für Fragen der deutschen Sinti und Roma

Der Beratende Ausschuss hat die Aufgabe, alle die deutschen Sinti und die deutschen Roma betreffenden Fragen der Bundespolitik zu erörtern.

Udvalget består af to repræsentanter for centralrådet for de tyske sinti og romaer, to repræsentanter for Sinti Allianz Deutschland e.V., en repræsentant for mindretalssekretariatet og derudover repræsentanter for forbundsindenrigsministeriet, forbundsregeringens kommissær for kultur og medier og regeringerne i alle delstater. Medlemmer af den tyske forbundsdag og repræsentanter for andre forbundsministerier kan inviteres til møderne.

Medlemmer

af udvalget

Suppleanter

CDU/CSU

Christoph de Vries christoph.devries@bundestag.de

Dr. Silke Launert
silke.launert@bundestag.de

Bündnis 90/Die Grünen

indrapporterer ikke nogen stedfortrædere

FDP

Sandra Bubendorfer-Licht sandra.bubendorfer-licht@bundestag.de

AfD

Markus Frohnmaier markus.frohnmaier@bundestag.de

indrapporterer ikke nogen stedfortrædere

Die Linke

Beratender Ausschuss für Fragen der niederdeutschen Sprachgruppe

Det rådgivende udvalg har til opgave at diskutere alle spørgsmål om føderal indenrigspolitik, der berører den plattyske talsmandsgruppe.

Udvalget består af fire repræsentanter fra Forbundsrådet for plattysk (Bundesraat för Nedderdüütsch). Desuden repræsentanter for det føderale indenrigsministerium og delstaterne Bremen, Brandenburg, Hamborg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt og Slesvig-Holsten. Medlemmer af den tyske forbundsdag og repræsentanter for andre forbundsministerier kan inviteres til møderne.

Medlemmer

af udvalget

Suppleanter

CDU/CSU

Bündnis 90/Die GrünEN

indrapporterer ikke nogen stedfortrædere

FDP

Matthias Seestern-Pauly matthias.seestern-pauly@bundestag.de

AfD

Leif-Erik Holm erik.holm@bundestag.de

Die Linke

indrapporterer ikke nogen stedfortrædere

Bund-Länder-konferencer med mindretal om rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal og det europæiske sprogcharter (implementeringskonferencer)

Emner af Bund-Länder-Konferenzen (implementeringskonferencer) er implementeringen af rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal af 1. februar 1995 og Europarådets europæiske pagt, om regionale sprog eller mindretalssprog af 5. november 1992. Deltagere er de føderale ministerier, der beskæftiger sig med beskyttelse af mindretal og mindretals- eller regionale sprog, de kompetente myndigheder i delstaterne, repræsentanter for paraplyorganisationerne for de mindretal, der er beskyttet af instrumenterne, samt talegrupper og deres videnskabelige institutioner.

Länder-Bund-Referentenbesprechungen plattysk

Siden 2007 har repræsentanter for delstaterne Bremen, Brandenburg, Hamborg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Slesvig-Holsten og forbundsregeringen, herunder Bundesrat für Niederdeutsch/Bundesraat für Nedderdüütsch (Forbundsrådet for plattysk), mødtes årligt for at diskutere skiftende spørgsmål vedrørende udbredelsen og bevarelsen af plattysk. Møderne arrangeres hvert år af en af de plattyske delstater. Det respektive land udsender en invitation (eller alternativt online på grund af regler i forbindelse med pandemier).

De plattyske talermøder omfatter:

  • repræsentanterne for plattysk fra de otte delstater, som også sidder i Det Rådgivende Udvalg for Plattysk
  • Repræsentanter for det føderale indenrigsministerium,
  • og som gæster: Bundesraat für Nedderdüütsch/det plattyske sekretariat og Länderzentrum für Plattdeutsch

Diskussionsgruppe om nationale mindretal i den tyske forbundsdags indenrigs- og indenrigsudvalg

I diskussionsgruppen rådfører parlamentsmedlemmerne sig flere gange om året med repræsentanter for paraplyorganisationerne for de nationale mindretal og den plattyske talegruppe med støtte fra formanden for indenrigsudvalget. Til dette formål har hver parlamentarisk gruppe udpeget ordførere for spørgsmål vedrørende nationale mindretal, i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender som kontaktpersoner.

Fraktion

Medlemmer

Stedfortrædere

SPD

CDU/CSU

Bündnis 90/Die Grünen

FDP

AfD

Die Linke