Mindretalssekretariat

Mindretalssekretariat for de fire autoktone mindretal, blev grundlagt i Berlin 2005. Sekretariatet understøtter mindretalletsudvalget (Minderheitenrat), med deres daglige arbejde. Undenover det varetager den mindretallets interesser især i forhold til den tyske regeringe, Forbundsdagen og EU-rådet. Mindretalssekretariatet informerer offentligheden, institutioner og politikere om Tysklands fire autoktone nationale mindretal og folkegrupper og deres aktuelle problemer.